Pal Ava

Na zvolání srdce Matky Země
z hvězd zavanul žhnoucí proud

A lidé se sešli v kruhu...

Pálava jako Pal Ava

Od pradávna je prý kraji na samém jihu Moravy říkáno Pál Ava, žhnoucí, pálivý proud – řeka. Odpradávna tady je něco spalujícího, žeh přicházející shůry. A něco proudícího, co žhnoucí proměňuje v Život dávající plody. Pal Ava znamená v prastarém jazyce žhnoucí proud, vanoucí žár sestupující z hvězd...

Kamenný Kruh Klentnice, Pálava

Toto krajinné dilo bylo do pálavské krajiny umístněné v září 2005 v rámci sochařského sympozia pořádaného organizací "Dům na půli cesty" z Velkého Dvora na Moravě.

Jedním z hlavních záměrů sympózia bylo tvůrčí vyjádření vztahu lidí k oblasti, ve které žijí, prostřednictvím uměleckých děl umístěných do krajiny.

Autoři Jan Tajboš a Jiřina Lockerová vytvořili kruhovou kamennou kompozici jako geopunkturní instalaci.

Dílo obsahuje lidským smyslům projevenou, v podobě kamenné kompozice “viditelnou” i neprojevenou, "neviditelnou”, formu.

Kamenná kompozice je určená pro harmonizaci Přírody především Moravské krajiny a všech její součástí.

Je tvořena devíti kameny v kruhovém půdorysu a jedním ve svém středu. Kameny představují významné energetické kvality, které autoři vypozorovali při své praxi v krajině Moravy, Čech, Slezska, Slovenska a Evropy.

Nejhmotnější kámen kompozice, ležící na jejím západě obsahuje šest symbolů – kosmogramů vázaných k univerzálním tématům současnosti, které chtěli autoři v díle zpřítomnit.

"Neviditelný" kruh, je určen lidem. Má spojení s kamennou kompozicí prostřednictvím vlastního středového kamene, umístěného sverovýchodně, cca 50m, od jejího středu. Jeho funkcí je převádět kvality působící prostřednictvím kamenného kruhu pro potřeby lidí. Při hlubším navázání spojení s artefaktem doporučujeme jednotlivcům i skupinám začínat zde.

Konečná podoba díla unikátním způsobem přivádí, zpracovává a šíří kvality kosmických a planetárních energií Přírody do okolitého prostoru. Kompozice tak umožňuje různým druhům životních forem, včetně Člověka, tyto kvality zužitkovat pro rozvinutí svého skutečného potenciálu zde na Zemi.

Projekt mohl být uskutečněn díky finačnímu daru Nadace Milující oči, dnes Maitrea, z Prahy.

Aktivity skupiny přátel kruhu

Klentnický kruh je od podzimní rovnodennosti 2017 místem, které udržuje a rozvíjí nit Života. Stalo se tak díky spolupráci lidí a inteligencí Země a Přírody. Všichni, kdo se nové iniciace zůčastnili, přijali i nový osobní statut: chovat se při návštěvě tohoto místa, jako představitelé nové kultury, která principy udržení a rozvíjení Života považuje za základní kámen tvořivé Existence a stát se, jako jednotlivec, individuálním zosobněním lidstva.

Kosmogramy

Kosmogramy jsou symboly využívané především v oblasti moderní Geomantie. V tomto případě je vyvinuto jejich praktické využití také do oblasti komunikace s archetypálními oblastmi původu lidí, flory, fauny a vlastně všech bytostí, se kterými chceme navázat spojení.
Lze tedy říct, že kosmogramy jsou komunikační brány s oblastmi příčin Světa ve kterém žijeme.

Kosmogramy v kamenném kruhu v Klentnicích (foto 01)
Kosmogramy v kamenném kruhu v Klentnicích (foto 02)

Významy jednotlivých kosmogramů

Informace ke kamenému kruhu v Klentnicích

Popis průchodu kruhem od Jiřiny Lockerové

Kamenný kruh je umístěný na pozemku obory Klentnice. V oboře žije zvěř. Obora o ploše 485 ha slouží k chovu zejména daňčí a mufloní zvěře. Byla založena roku 1966. Na internetu lze najít informaci z veřejné vyhlášky z roku 2013, že do obory je v průběhu roku omezen: V období od 1. 2. do 31. 3. není vstup povolen vůbec. Od 1. 4. do 15. 6. lze vstoupit pouze od 8 do 18 hodin a od 20. 9. do 30. 11. je možné oboru navštívit pouze od 9 do 14 hodin. V neuvedených měsících lze oboru navštívit kdykoli.
V období od 1. 2. do 31. 3. je hlavním důvodem omezení vstupu ochrana zvěře po zimním období, kdy je zvěř zesláblá a samice jsou vysoce gravidní.
V období od 15. 5. do 15. 6. jde o ochranu zvěře při rození mláďat, většiny spárkaté zvěře.
V době od 20. 9. do 30. 11. jde o klid v honitbě v době říje daňčí a mufloní zvěře a také bezpečnost veřejnosti z důvodu intenzivního lovu zvěře.
Berte to prosím na vědomí a přizpůsobte tomu svůj pohyb a chování v oblasti, kde se kruh nachází.

Webové stránky autorů kamenného kruhu v Klentnicích:
Jan Tajboš: www.jantajbos.cz  |  Jiřina Lockerová: lockerova.cz

Informace na těchto webových stránkách jsou oficiálně schváleny oběma autory kamenného kruhu v Klentnicích na Pálavě.